« بازگشت به فهرست جستجو  
دی بوتیل تین دی لااوراتICSC: 1171 (2018-05)
DIBUTYLTIN DILAURATE
Di-n-butyltin dilaurate
Dibutylbis((1-oxododecyl)-oxy) stannane
Dibutylbis(lauroyloxy)tin
CAS #: 77-58-7
UN #: 3146
EC #: 201-039-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی. ممکن است جذب شود!  دستکش های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
خطر
باعث تحریک چشم و پوست می شود
مشکوک به ایجاد نقص های ژنتیکی
ممکن است باعث آسیب به باروری یا جنین شود
باعث آسیب به سیستم ایمنی از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
دی بوتیل تین دی لااورات ICSC: 1171
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع زرد روغنی یا کریستال های مومی شکل .  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی یا سوختن تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های تحریک کننده و سمی تولید می کند. 

فرمول: (C4H9)2Sn(OOC(CH2)10CH3)2 / C32H64O4Sn
جرم مولکولی: 631.6
نقطه جوش: 205 درجه سلسیوس در 1.3kPa
نقطه ذوب: 22-24 درجه سلسیوس
فشار بخار : ناچیز
حلالیت در آب: اصلا
نقطه اشتعال: 191 درجه سلسیوس
چگالی (در 20 درجه سلسیوس): 1.05 g/cm³
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 4.44  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن و از طریق پوست جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد، کلیه ها، مجرای گوارش و سیستم ایمنی شود. ممکن است باعث سمیت در تولید مثل یا نمو انسان شود. ممکن است باعث آسیب ژنتیکی ارثی به سلول های جنسی (گامت ها) انسان شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل قلع): 0.1mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.2mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: (مثل قلع): 0.02mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: B؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. در شرایط خارج از استفاده معمول، از رها سازی در محیط اجتناب کنید. 

توضیحات
شماره دیگر UN: 2788 ترکیب ارگانوتین، مایع، N.O.S. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018