« بازگشت به فهرست جستجو  
دی پروپیلن گلیکولICSC: 1055 (2000-04)
DIPROPYLENE GLYCOL
2,2'-Dihydroxydipropyl ether
1,1'-Dimethyldiethylene glycol
1,1'-Oxydipropan-2-ol
Bis(2-hydroxypropyl) ethe
CAS #: 110-98-5
EC #: 203-821-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
 
دی پروپیلن گلیکول ICSC: 1055
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع کمی چسبناک بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: C6H14O3 / CH3CHOHCH2OCH2CHOHCH3
جرم مولکولی: 134.2
نقطه جوش: 232 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -40 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.0
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 4
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.63
نقطه اشتعال: 138 o.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 310 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 2.2-12.6
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.7/-1.5  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018