« بازگشت به فهرست جستجو  
سدیم سولفید (انهیدروس)ICSC: 1047 (2002-10)
SODIUM SULFIDE (ANHYDROUS)
Sodium monosulfide
Sodium sulphide
CAS #: 1313-82-2
UN #: 1385
EC #: 215-211-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با اسیدها یا عوامل اکسید کننده تماس نداشته باشد.    از آب در مقادیر زیاد، اسپری آب، فوم، پودر خشک استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. احساس سوزش. تنفس سخت. کوتاهی نفس. گلو درد.  از سیستم بسته یا تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. سوختگی های پوست. تاول ها.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید. سوختگی های عمیق و شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. احساس سوزش. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. ماده ریخته شده را با خاک خشک یا ماسه بپوشانید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.2; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از اسیدها و اکسیدان ها جدا نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. خشک نگه دارید. 
بسته بندی
هوا بندی شده. 
سدیم سولفید (انهیدروس) ICSC: 1047
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های سفید تا زرد هیگروسکوپیک با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن تجزیه می شود. در تماس با اسیدها یا آب تجزیه می شود. گازهای سمی و خورنده تولید می کند. این امر خطر آتش سوزی را افزایش می دهد. محلول آن در آب یک باز قوی است. این ماده به شدت با اسید واکنش می دهد و خورنده است. به شدت با اکسیدان ها واکنش می دهد. 

فرمول: Na2S
جرم مولکولی: 78.04
در 920-950 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی : 1.86 g/cm³
دمای اشتعال خودبخودی: >480 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -3.5  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده ممکن است برای محیط زیست خطرناک باشد. باید به طور ویژه به موجودات دریایی توجه گردد. 

توضیحات
شماره دیگر UN: 1849، سولفید سدیم هیدراته شده با آب 30% یا بیشتر، طبقه مخاطره 8، گروه بسته بندی II. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: C، N; R: 31-34-50; S: (1/2)-26-45-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018