« بازگشت به فهرست جستجو  
پلی استایرنICSC: 1043 (2003-11)
POLYSTYRENE
Benzene, ethenyl-, homopolymer
Ethenylbenzene, homopolyme
CAS #: 9003-53-6
EC #: 500-008-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   غبار را استنشاق نکنید.   
پوست      
چشم ها   در حالت پودر، عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.   
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تهویه. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف مناسب ، برچسب دار سرپوشیده جارو کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
پلی استایرن ICSC: 1043
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد بی رنگ در شکل های مختلف. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 300 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل استیرن تولید می کند. هنگام سوختن تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های تحریک کننده تولید می کند. با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: (C8H8)x
جرم مولکولی: 10 000-300 000
نقطه ذوب: 240 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.04-1.13
نقطه اشتعال: 345-360 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 427 درجه سلسیوس  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد، به سرعت می تواند به غلظت آزار دهنده ذرات معلق منجر گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018