« بازگشت به فهرست جستجو  
پراستیک اسید (تثبیت شده)ICSC: 1031 (2015-06)
PERACETIC ACID (stabilized)
Acetic peroxide
Peroxyacetic acid
Ethaneperoxoic acid
Acetyl hydroperoxide
CAS #: 79-21-0
UN #: 3105
EC #: 201-186-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال.   ممکن است در بالای 40.5 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند. منفجره.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با قابل اشتعال ها یا سطوح داغ تماس نداشته باشد.  در بالای 40.5 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید. در معرض اصطکاک یا شوک قرار ندهید.  از اسپری آب استفاده کنید. توضیحات را ببینید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. تنفس سخت. کوتاهی نفس. گلو درد. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد. تاول ها. سوختگی های پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های عمیق و شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. احساس سوزش. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. برای جذب کردن از خاک اره یا دیگر جاذب های قابل احتراق استفاده نکنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف پلاستیکی سر پوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameskull;toxiccorrenviro;aqua
خطر
بخار و مایع قابل اشتعال
گرمادهی ممکن است باعث آتش شود
کشنده در صورت استنشاق
زیان آور در صورت بلعیدن یا تماس با پوست
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 5.2; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
ضد حریق. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. از مواد قابل احتراق و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خنک نگه دارید. فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
پراستیک اسید (تثبیت شده) ICSC: 1031
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در تماس با فلزها به شدت تجزیه می شود. به اغلب فلزات حمله می کند. این ماده گاز هیدروژن به شدت قابل اشتعال و اکسیژن تولید می کند. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با گرمادهی یا سوختن تجزیه می شود. گازهای سمی و خورنده تولید می کند. این ماده با بیشتر ترکیبات آلی و معدنی واکنش نشان می دهد و باعث آتش سوزی و انفجار می شود. 

فرمول: C2H4O3 / CH3COOOH
جرم مولکولی: 76.1
در >50 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: 0 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.2
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 2.6
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.6
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.04
نقطه اشتعال: 40.5 o.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 200 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: توضیحات را ببینید 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. استنشاق غلظت های بالا ممکن است باعث ادم ریوی شود، اما صرفاً بعد از بروز اثرات خورنده اولیه بر روی چشم و دستگاه تنفسی فوقانی. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل استنشاق و بخار): 0.4ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: 0.316mg/m3, 0.1ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ گروه خطر بارداری: C؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
اگرچه ماده قابل احتراق است و دارای نقطه اشتعال کمتر از 61 درجه سلسیوس می باشد، حدود انفجار در متون شناخته شده نیست.
به دلیل خطر آتش سوزی، لباس های آلوده را با آب فراوان بشویید.
یک تثبیت کننده یا مهار کننده افزوده می تواند بر خواص سم شناسی این ماده تأثیر بگذارد، با یک متخصص مشورت کنید.
اسید پراستیک تجاری مخلوطی از اسید پراستیک، اسید استیک، پراکسید هیدروژن و آب است.
ICSCهای 0164 و 0363 را ببینید.
این ماده در بالاتر از 50 درجه سلسیوس ممکن است دستخوش یک واکنش تجزیه خود شتاب دهنده شود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: O، C، N; R: 7 -10-20/21/22 -35-50; S: (1/2)-3/7-14-36/37/39-45-61; توضیحات: B، D 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018