« بازگشت به فهرست جستجو  
بوریک اسیدICSC: 0991 (2014-04)
BORIC ACID
Boracic acid
Orthoboric acid
CAS #: 10043-35-3
EC #: 233-139-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست علائم حادی انتظار نمی رود.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن تهوع. استفراغ. اسهال. درد شکمی. راش پوستی. سردرد. خواب آلودگی. تشنج.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health haz
خطر
ممکن است باعث آسیب به باروری یا جنین شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از بازهای قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
بوریک اسید ICSC: 0991
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی بو بی رنگ یا پودر سفید. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 100 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این ماده آب و انهیدرید بوریک تحریک کننده تولید می کند. محلول آن در آب یک اسید ضعیف است. به فلزات حمله می کند. این ماده هیدروژن تولید می کند. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: BH3O3 / B(OH)3 / H3BO3
جرم مولکولی: 61.8
در 171 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی نسبی (آب = 1): 1.5
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 5.6
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: ناچیز
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.09  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق غبار و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای مجرای تنفسی تحریک کننده است. ممکن است باعث تحریک مکانیکی چشم ها شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی و کلیه ها شود. این امر ممکن است منجر به عملکردهای مختل شود. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، به ویژه اگر پودر باشد، می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر بیضه ها شود. آزمایش های حیوانی نشان می دهند که این ماده احتمالاً باعث سمیت تولید مثل یا نمو انسان می شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل استنشاق): 2mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 6mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: (کسر قابل استنشاق): 10mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ گروه خطر بارداری: B؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
R: 60-61; S: 53-45; نشانه: T 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018