« بازگشت به فهرست جستجو  
پودر آلومینیوم (پیروفریک)ICSC: 0988 (2019-11)
ALUMINIUM POWDER (pyrophoric)
Aluminum powde
CAS #: 7429-90-5
UN #: 1396 (بدون روکش)
EC #: 231-072-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال. در تماس با آب یا هوای مرطوب گاز قابل اشتعال تشکیل می دهد.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند. خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با اسیدها، الکل، عوامل اکسید کننده یا آب.  با اسیدها، الکل، عوامل اکسید کننده یا آب تماس نداشته باشد.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  از شن خشک، پودر مخصوص استفاده کنید. از آب استفاده نکنید. از دی اکسید کربن، فوم استفاده نکنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف خشک سرپوشیده جارو کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flame
خطر
آتش گیری خودبخود در تماس با هوا
در تماس با آب، گازهای قابل اشتعال آزاد می کند  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.3; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، بازهای قوی، اسیدهای قوی، آب و هالوژن ها جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
هوا بندی شده. 
پودر آلومینیوم (پیروفریک) ICSC: 0988
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر نقره ای- سفید تا خاکستری.  

خطرات فیزیکی
هنگامی که ریز شود در هوا شعله ور می گردد. چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
با آب و الکل ها واکنش می دهد. به شدت با اکسیدان ها، اسیدهای قوی، بازهای قوی، هیدروکربن های کلردار و هالوژن ها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: Al
جرم اتمی: 27.0
نقطه جوش: 2327 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 660 درجه سلسیوس
چگالی : 2.7 g/cm³
حلالیت در آب: واکنش
دمای اشتعال خودبخودی: 400 درجه سلسیوس (پودر) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت ذرات غبار ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی شود. این امر ممکن است منجر به اختلال در عملکردها شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 1mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: (کسر قابل استنشاق): 4mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ (کسر قابل تنفس): 1.5mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ گروه خطر بارداری: D؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
شماره دیگر UN: UN1309 پودر آلومینیوم، روکش شده، طبقه مخاطره 4.1، گروه بسته بندی II. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
H250; H261 / H228; H261 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018