« بازگشت به فهرست جستجو  
برمین پنتا فلوریدICSC: 0974 (2000-11)
BROMINE PENTAFLUORIDE
Bromine fluoride
CAS #: 7789-30-2
UN #: 1745
EC #: 232-157-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما احتراق سایر مواد را افزایش می دهد. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با آب، بخار، سوخت ها یا مواد آلی.  با قابل اشتعال ها تماس نداشته باشد. با آب، مواد قابل احتراق یا مواد آلی تماس نداشته باشد.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید. از عوامل آب دار استفاده نکنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. کوتاهی نفس. گلو درد. تنفس سخت. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از سیستم بسته یا تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. سوختگی های پوست. تاول ها.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید. سوختگی های عمیق و شدید.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. احساس سوزش. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ورمیکولیت، خاک، ماسه خشک یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. برای جذب کردن از خاک اره یا دیگر جاذب های قابل احتراق استفاده نکنید. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 5.1; خطرات جانبی سازمان ملل: 6.1 و 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
از مواد غذایی و خوراک حیوانات و همه مواد دیگر جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
هوا بندی شده.
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
برمین پنتا فلورید ICSC: 0974
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع زرد کم رنگ یا بی رنگ بخارزا با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 460 درجه سلسیوس تجزیه می شود. در تماس با اسیدها یا دمه (فیوم)های اسیدی تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های بسیار سمی فلورید هیدروژن (ICSC 0283 را ببینید) و برمید هیدروژن (ICSC 0282 را ببینید) تولید می کند. با سوخت ها و ترکیبات آلی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با آب و بخار واکنش می دهد. این دمه (فیوم)های سمی و خورنده فلورید هیدروژن و برمید هیدروژن تولید می کند. با تمام عناصر شناخته شده، به جز نیتروژن، اکسیژن و گازهای کمیاب واکنش می دهد. 

فرمول: BrF5
جرم مولکولی: 174.9
نقطه جوش: 41 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -61 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 2.5
حلالیت در آب: واکنش
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 44
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 6.1  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. استنشاق بخار ممکن است باعث ادم ریوی شود. توضیحات را ببینید. مواجهه می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
ممکن است به علت تشکیل هیدروژن فلورید باعث ایجاد فلوئوروزیس شود. علاوه بر این، ICSC0283 را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
با عوامل اطفا حریق مانند آب به شدت واکنش نشان می دهد.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018