« بازگشت به فهرست جستجو  
o- آنیسیدینICSC: 0970 (2014-04)
o-ANISIDINE
1-Amino-2-methoxybenzene
2-Methoxyaniline
2-Aminoanisole
2-Methoxybenzenamine
CAS #: 90-04-0
UN #: 2431
EC #: 201-963-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، فوم، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق کبودی لب ها، ناخن ها و پوست. سردرد. سرگیجه.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
پوست ممکن است جذب شود! بعلاوه استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. توضیحات را ببینید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن تهوع. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع را در شن یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health haz
خطر
زیان آور در صورت بلعیدن
ممکن است در تماس با پوست زیان آور باشد
مشکوک به ایجاد سرطان
باعث آسیب به خون می شود
ممکن است باعث آسیب به خون از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود
سمی برای حیات آبزیان 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. از اکسیدان های قوی، اسیدها، کلروفرمات ها و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
o- آنیسیدین ICSC: 0970
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع قرمز تا زرد روغنی با بوی خاص. در مواجهه با هوا، قهوه ای می شود. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دوردست. 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل اکسیدهای نیتروژن، مونوکسید کربن و دی اکسید کربن تولید می کند. محلول آن در آب یک باز ضعیف است. با اسیدها، کلروفرمات ها و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به برخی پوشش ها، برخی شکل های پلاستیکی و لاستیک حمله می کند.  

فرمول: C7H9NO / NH2C6H4OCH3
جرم مولکولی: 123.2
نقطه جوش: 224-225 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 5 درجه سلسیوس
چگالی (در 20 درجه سلسیوس): 1.09 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 1.5 (متوسط)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 5
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.3
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.0
نقطه اشتعال: 107 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 430 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.18
چسبناکی: 2.028 mm²/s در 55 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به تشکیل متهموگلوبینمی شود. توضیحات را ببینید. مواجهه می تواند باعث همولیز شود. این امر ممکن است منجر به کم خونی همولیتیک شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیر نسبتاً سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به تشکیل متهموگلوبینی و کم خونی شود. این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.5mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 2؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
ICSC 0971 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 45-23/24/25-68; S: 53-45; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018