« بازگشت به فهرست جستجو  
2و4و6- تری نیترو تولوئنICSC: 0967 (2000-04)
2,4,6-TRINITROTOLUENE
2-Methyl-1,3,5-trinitrobenzene
1-Methyl-2,4,6-trinitrobenzene
TNT
CAS #: 118-96-7
UN #: 0209
EC #: 204-289-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود.  خطر آتش سوزی و انفجار درصورت گرمادهی سریع یا در صورت شوک شدید. منفجره.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  در معرض اصطکاک یا شوک قرار ندهید. در معرض حرارت قرار ندهید و حداقل با 30٪ آب مرطوب نگه دارید.  از آب در مقادیر زیاد استفاده کنید. منطقه را تخلیه کنید، تلاش نکنید که آتش سوزی بزرگ را خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید! مراقبت بهداشتی سختگیرانه! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سردرد. کبودی لب ها، ناخن ها و پوست. سرفه. گلو درد. تنفس سخت. استفراغ. گرفتگی های شکمی. عدم هوشیاری. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد. لکه های زرد پوستی. بعلاوه استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. وادار به استفراغ کنید (فقط برای افراد هوشیار!). هنگام تحریک به استفراغ دستکش محافظتی بپوشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. قبل از برداشتن ماده ریخته شده آن را مرطوب کنید، تلاش نکنید ماده خشک را جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 1.1D 

ذخیره سازی
ضد حریق. از مواد منفجره آغازگر، مواد غذایی و خوراک حیوانات و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. به خوبی بسته شود. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
2و4و6- تری نیترو تولوئن ICSC: 0967
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی رنگ تا زرد. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
ممکن است در اثر شوک، اصطکاک یا صدمه به طور انفجاری تجزیه شود. ممکن است در گرمادهی بالای 240 درجه سلسیوس منفجر شود. پس از گرمادهی، دمه (فیوم) سمی تشکیل می شود. با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی تولید می کند. به شدت با بسیاری از مواد شیمیایی (از متخصص کمک بگیرید) واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C7H5N3O6 / C6H2(CH3)(NO2)3
جرم مولکولی: 227.1
در 240 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: 80.1 درجه سلسیوس
چگالی : 1.65 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.013
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: ناچیز
فشار بخاردر 100 درجه سلسیوس: Pa 14
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 7.85
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.60  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به همولیز و تشکیل متهموگلوبینمی شود. مواجهه می تواند باعث مرگ شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. توضیحات را ببینید. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد، خون و چشم ها شود. این امر ممکن است منجر به یرقان، کم خونی و آب مروارید شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل استنشاق و بخار): 0.1mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ حساسیت پوستی (SH)؛ طبقه سرطان زایی: 2؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3B؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید زیرا این ماده پایدار است. 

توضیحات
احتراق در یک فضای محصور ممکن است به انفجار تبدیل شود.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: E، T، N; R: 2-23/24/25-33-51/53; S: (1/2)-35-45-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018