« بازگشت به فهرست جستجو  
تتریلICSC: 0959 (1997-07)
TETRYL
N-Methyl-N,2,4,6-tetranitroaniline
Picrylnitromethylamine
Nitramine
CAS #: 479-45-8
UN #: 0208
EC #: 207-531-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند. خطر آتش سوزی و انفجار هنگامی که در مواجهه با حرارت یا شعله قرار گیرد. منفجره.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با سطوح داغ تماس نداشته باشد.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. از ایجاد بارهای الکترواستاتیک جلوگیری کنید (مانند استفاده از زمین). در معرض اصطکاک یا شوک قرار ندهید. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  منطقه را تخلیه کنید، تلاش نکنید که آتش سوزی بزرگ را خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق درد شکمی. سرفه. اسهال. سردرد. گلو درد. خون دماغ.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. لکه های زرد پوستی.  لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  در حالت پودر، عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن تهوع. استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 1.1D 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. در ساختمانی مجزا که در مقابل شوک حفاظت شده است نگهداری کنید. 
بسته بندی
 
تتریل ICSC: 0959
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی بو بی رنگ تا زرد. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
ممکن است در اثر شوک، اصطکاک یا صدمه به طور انفجاری تجزیه شود. با حالت انفجاری در گرمادهی تا دمای187 درجه سلسیوس تجزیه می شود. با برخی از اکسیدان ها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C7H5N5O8 / (NO2)3C6H2N(CH3)NO2
جرم مولکولی: 287.15
نقطه ذوب: 130 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.57
حلالیت در آب: اصلا
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa <0.1
نقطه اشتعال: در هوا در 187 درجه سلسیوس منفجر می شود 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی شود. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آسم شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد، کلیه ها و خون شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 1.5mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ حساسیت پوستی (SH)؛ طبقه سرطان زایی: 3؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: E، T; R: 2-23/24/25-33; S: (1/2)-35-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018