« بازگشت به فهرست جستجو  
اکسید نیکل (II)ICSC: 0926 (2017-04)
NICKEL(II)OXIDE
Nickel monoxide
Nickelous oxide
CAS #: 1313-99-1
EC #: 215-215-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از سیستم بسته یا تهویه (در صورت پودری نبودن) استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. توضیحات را ببینید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health haz
خطر
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
در صورت استنشاق ممکن است باعث حساسیت یا علائم آسم یا مشکلات تنفسی شود
ممکن است اگراستنشاق شود باعث سرطان گردد
اگر استنشاق شود باعث آسیب به ریه ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
ممکن است باعث اثرات زیان آور طولانی مدت بر حیات آبزیان شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
فقط در بسته بندی اصلی ذخیره کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات، هالوژن ها و اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
اکسید نیکل (II) ICSC: 0926
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر سبز تا سیاه کریستالی.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
به شدت با هالوژن ها و اکسیدان های قوی مانند پراکسید هیدروژن واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: NiO
جرم مولکولی: 74.7
نقطه ذوب: 1955 درجه سلسیوس
چگالی : 6.7 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: mg/l 1.1 (عملا نامحلول است) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده ممکن است برای چشم ها، دستگاه تنفسی و پوست تحریک کننده باشد. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آسم شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها و غشای مخاطی بینی شود. این ماده در صورت استنشاق برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل نیکل، کسر قابل استنشاق): 0.2mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A1 (سرطان زای قطعی در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: (کسر قابل استنشاق): حساسیت دستگاه تنفسی و پوست (SAH)؛ طبقه سرطان زایی: 1؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود.  

توضیحات
هر کسی که به دلیل این ماده علائم حساسیت را نشان داده است باید از تماس بیشتر با نیکل، ترکیبات نیکل و دیگر ترکیبات فلزی مانند مس، کروم و کبالت خودداری کند.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم آسم آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
لباس های آلوده را با گذاشتن و بستن در کیسه یا هر ظرف دیگری جدا کنید.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 49-43-53; S: 53-45-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018