« بازگشت به فهرست جستجو  
D- لیموننICSC: 0918 (2005-04)
D-LIMONENE
Carvene
(R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene
(+)-Limonene
CAS #: 5989-27-5
# UN: توضیحات را ببینید
EC #: 227-813-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال.   ممکن است در بالای 48 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  در بالای 48 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
D- لیمونن ICSC: 0918
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
به شدت با مخلوطی از ید پنتا فلورید و تترا فلورواتیلن واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با اکسیدان ها واکنش می دهد. 

فرمول: C10H16
جرم مولکولی: 136.23
نقطه جوش: 178 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -74 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.84
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: بسیار ضعیف
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 0.19
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.7
نقطه اشتعال: 48 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 237 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 4.2  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای پوست تحریک کننده است. ماده برای چشم ها کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: 28mg/m3, 5ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (4)؛ جذب پوستی (H)؛ حساسیت پوستی (SH)؛ گروه خطر بارداری: B؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. تجمع زیستی این ماده شیمیایی ممکن است در ماهی رخ دهد. 

توضیحات
ممکن است با ماده اکسید شده حساسیت رخ دهد.
این می تواند هنگامی اتفاق بیفتد که ماده خالص یا رقیق شده برای چند روز نگهداری شده باشد.
در حمل و نقل این ماده از UN 2052 (کارت اضطراری حمل و نقل 30S2052) و UN 2319 (کارت اضطراری حمل و نقل 30GF1-III) با طبقه مخاطره 3، گروه بسته بندی III استفاده می شود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xi، N; R: 10-38-43-50/53; S: (2)-24-37-60-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018