« بازگشت به فهرست جستجو  
اکسیژن (مایع شده)ICSC: 0880 (2000-04)
OXYGEN (LIQUEFIED)
Oxygen, refrigerated liquid
LOX
Liquid oxygen
CAS #: 7782-44-7
UN #: 1073
EC #: 231-956-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما احتراق سایر مواد را افزایش می دهد.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با مواد قابل احتراق یا عوامل احیا کننده.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با قابل اشتعال ها تماس نداشته باشد. با عوامل احیا کننده تماس نداشته باشد.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. سرگیجه. گلو درد. توضیحات را ببینید.    هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها پوست را ببینید.  عینک ایمنی یا محافظ صورت را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تهویه. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. برای جذب کردن از خاک اره یا دیگر جاذب های قابل احتراق استفاده نکنید. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.2; خطرات جانبی سازمان ملل: 5.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. از مواد قابل احتراق و عوامل احیا کننده جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. 
بسته بندی
محفظه مخصوص عایق بندی شده. 
اکسیژن (مایع شده) ICSC: 0880
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز مایع شده. مایع بی رنگ تا آبی به شدت سرد. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده با مواد احیا کننده و قابل احتراق واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: O2
جرم مولکولی: 32.0
نقطه جوش: -183 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -218.4 درجه سلسیوس
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: ml/100ml 3.1
فشار بخار در -118 درجه سلسیوس: kPa 5080
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.1
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.65  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. ماده در غلظت های بسیار بالا برای مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. 

خطر استنشاق
 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
لباس های کار اشباع شده با اکسیژن ممکن است یک مخاطره جدی برای آتش سوزی باشد.
در مجاورت با آتش یا یک سطح داغ یا هنگام جوشکاری استفاده نکنید.
علائم استنشاقی فقط مشخصه مواجهه با غلظت های به شدت زیاد است.
ICSC 0138 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: O; R: 8 ; S: (2)-17 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018