« بازگشت به فهرست جستجو  
دی ایزو دسیل فتالاتICSC: 0875 (1998-03)
DIISODECYL PHTHALATE
1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisodecyl ester
bis(8-Methylnonyl) phthalate
DIDP
CAS #: 26761-40-0
EC #: 247-977-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن سرگیجه. تهوع. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. استراحت کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف پلاستیکی یا فلزی غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
دی ایزو دسیل فتالات ICSC: 0875
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع شفاف چسبناک. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
به برخی شکل های پلاستیکی حمله می کند.  

فرمول: C28H46O4 / C6H4(COO(CH2)7CH(CH3)2)2
جرم مولکولی: 446.7
نقطه جوش: 250-257 درجه سلسیوس در 0.5kPa
نقطه ذوب: -50 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.96
حلالیت در آب: اصلا
فشار بخاردر 200 درجه سلسیوس: Pa 147
نقطه اشتعال: 229 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 402 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.3 (در 264 درجه سلسیوس)
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 4.9  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد شود. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: طبقه سرطان زایی: 3؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018