« بازگشت به فهرست جستجو  
وارفارینICSC: 0821 (2010-11)
WARFARIN
3-(alpha-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin
(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one
CAS #: 81-81-2
UN #: 3027
EC #: 201-377-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید. با عوامل اکسید کننده قوی تماس نداشته باشد.    از اسپری آب، فوم، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید! از پخش غبار جلوگیری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه خونی. خون در ادرار. خونریزی زیر پوستی. گیجی. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از سیستم بسته استفاده کنید.  برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست به راحتی جذب می شود! استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. توضیحات را ببینید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. فورا برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها   در حالت پودر، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن اسهال. تهوع. استفراغ. درد شکمی. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. محلول کربن فعال در آب برای نوشیدن بدهید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را داخل ظروف غیر قابل نشت جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
خطر
کشنده در صورت بلعیدن یا استنشاق
زیان آور در تماس با پوست
ممکن است باعث آسیب به باروری یا جنین شود
باعث آسیب به دستگاه گردش خون می شود
باعث آسیب به دستگاه گردش خون از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
آلاینده دریایی. 
وارفارین ICSC: 0821
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر بی رنگ تا سفید.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با گرمادهی تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های تحریک کننده تولید می کند. 

فرمول: C19H16O4
جرم مولکولی: 308.3
تجزیه می شود
نقطه ذوب: 161 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.4
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.0017 (خیلی ضعیف)
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa (ناچیز)
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 10.6
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.6  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به خونریزی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. توضیحات را ببینید. مواجهه می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
با اسپری کردن یا هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به خونریزی شود. باعث سمیت در تولید مثل و نمو انسان می شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل استنشاق): 0.01mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛.
MAK: 0.02mg/m3, 0.0016ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (8)؛ جذب پوستی (H)؛ گروه خطر بارداری: B؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. این ماده ممکن است برای محیط زیست خطرناک باشد. باید به طور ویژه به پستانداران توجه گردد. این ماده در شرایط عادی وارد محیط می شود. با این وجود باید دقت زیادی کرد تا از هرگونه رها شدن اضافی جلوگیری شود، به عنوان مثال از طریق دفع نامناسب. 

توضیحات
وارفارین معمولاً به طور تجاری به صورت نمک سدیم محلول در آب (CAS 129-06-6) موجود است. خصوصیات فیزیکی بالا به ماده اصلی اشاره دارد.
علائم خونریزی پس از یک یا دو روز آشکار نمی شوند.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
لباس کار را به خانه نبرید.
این شماره CAS برای مخلوط راسمیک است؛ شماره های دیگر CAS: 5543-57-7 (S-وارفارین)، 8-58-5543 (R-وارفارین) 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 61-48/25-52/53; S: 53-45-61; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018