« بازگشت به فهرست جستجو  
پنتا بورانICSC: 0819 (2019-11)
PENTABORANE
Pentaboron nonahydride
pentaborane(9)
Nonahydropentaborane
CAS #: 19624-22-7
UN #: 1380
EC #: 243-194-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار ممکن است در تماس با هوا به طور خودبخود مشتعل شود. قابل اشتعال. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 30 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند. خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با مواد ناسازگار. خطرات شیمیایی را ببینید.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد. خطرات شیمیایی را ببینید. با سطوح داغ تماس نداشته باشد.  در بالای 30 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید.  از دی اکسید کربن، پودر مخصوص، شن خشک استفاده کنید. از سایر عوامل استفاده نکنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق گلو درد. سرفه. تهوع. سردرد. خواب آلودگی. سرگیجه. ضعف. تشنج. عدم هوشیاری.  از سیستم بسته یا تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. چیزی برای نوشیدن ندهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! به دلیل ماهیت خوداحتراقی ماده، فرآیند تمیز کردن مواد ریخته شده فقط می تواند به صورت مورد به مورد ارائه گردد. با کارشناس مشورت کنید! 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
خطر
آتش گیری خودبخود در تماس با هوا
بخار و مایع قابل اشتعال
کشنده در صورت استنشاق
باعث تحریک جدی چشم می شود
باعث تحریک پوستی می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود
باعث آسیب به دستگاه اعصاب مرکزی و کبد می شود
باعث آسیب به دستگاه اعصاب مرکزی از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.2; خطرات جانبی سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. از اکسیدان های قوی، هالوژن ها، سایر مواد ناسازگار و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. ضد حریق. خنک نگه دارید. خشک نگه دارید. با نیتروژن جو نگهداری کنید.  
بسته بندی
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
هوا بندی شده. 
پنتا بوران ICSC: 0819
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است در تماس با هوا به صورت خودبخودی شعله ور شود. به شدت با هالوژن ها، ترکیبات هالوژنه، آمونیاک، آب، اکسیدان ها و فلزات مانند آلومینیوم واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به لاستیک و برخی لاستیک های مصنوعی حمله می کند.  

فرمول: B5H9
جرم مولکولی: 63.2
نقطه جوش: 60 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -47 درجه سلسیوس
چگالی (در 0-4 درجه سلسیوس): 0.6 g/cm³
حلالیت در آب: واکنش
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.42-98
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 22.8
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.2
نقطه اشتعال: 30 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: ~35 درجه سلسیوس
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.3 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده، به صورت مایع، برای چشم ها به شدت تحریک کننده است. ماده ممکن است برای پوست و دستگاه تنفسی تحریک کننده باشد. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی و کبد شود. این امر ممکن است منجر به اسیدوز، نقص کبد، تشنج و بیهوشی شود. مواجهه بالاتر از حد مواجهه شغلی (OEL) می تواند باعث مرگ شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به اثرات رفتاری شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.005ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.015ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
MAK: 0.013mg/m3, 0.005ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ 

محیط زیست
داده موجود نیست. 

توضیحات
علائم برخی از اثرات تا 48 ساعت بعد آشکار نمی شود.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018