« بازگشت به فهرست جستجو  
نیترو اتانICSC: 0817 (2013-04)
NITROETHANE
CAS #: 79-24-3
UN #: 2842
EC #: 201-188-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 28 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند. خطر انفجار در تماس با بسیاری از مواد. خطرات شیمیایی را ببینید.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با بازها، مواد قابل احتراق یا عوامل اکسید کننده تماس نداشته باشد.  در بالای 28 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید.  از پودر، فوم، دی اکسید کربن، اسپری آب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. خواب آلودگی. عدم هوشیاری.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گلو درد. درد شکمی. پوست، ناخن ها و لب های کبود. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. محلول کربن فعال در آب برای نوشیدن بدهید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تهویه. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. برای جذب کردن از خاک اره یا دیگر جاذب های قابل احتراق استفاده نکنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameexcl mark;warn
هشدار
بخار و مایع قابل اشتعال
زیان آور در صورت بلعیدن یا استنشاق 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
ضد حریق. به خوبی بسته شود. از : خطرات شیمیایی را ببینید جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
نیترو اتان ICSC: 0817
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
ممکن است با گرمادهی سریع تا درجه حرارت بالا منفجر شود. در اختلاط با قلیاهای معدنی قوی، اسیدها و ترکیبی از آمین ها و اکسیدهای فلزات سنگین، حساس به شوک است. هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. با بازها، مواد قابل احتراق و اکسیدان ها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به برخی شکل های پلاستیکی حمله می کند.  

فرمول: C2H5NO2 / CH3CH2NO2
جرم مولکولی: 75.1
نقطه جوش: 114 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -90 درجه سلسیوس
چگالی : 1.051 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 4.5
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 2.08
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.6
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.03
نقطه اشتعال: 28 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 410 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 3.4-?
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.2
چسبناکی: 0.644 mm²/s در 20 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق بلعیدن و از طریق پوست جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به تشکیل متهموگلوبینمی شود. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث کاهش هوشیاری شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به سرعت به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر مجرای تنفسی فوقانی، خون، کبد و کلیه ها شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 100ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: 31mg/m3, 10ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (4)؛ جذب پوستی (H)؛ گروه خطر بارداری: D؛.
EU-OEL: 62mg/m3, 20ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 312mg/m3, 100ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
در صورت آتش سوزی، فقط پس از خنک شدن کامل می توان به مجاری سالم نزدیک شد.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
در متهموگلوبینمی از درمان متیلن بلو استفاده کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xn; R: 10-20/22; S: (2)-9-25-41 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018