« بازگشت به فهرست جستجو  
نقرهICSC: 0810 (2019-11)
SILVER
Argentium
C.I. 77820
CAS #: 7440-22-4
UN #: 3077 (n.o.s.)
EC #: 231-131-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. توضیحات را ببینید.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف: همه عوامل خاموش کننده مجاز هستند.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  در حالت پودر، عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را در ظروف جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

enviro;aqua
هشدار
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از : خطرات شیمیایی را ببینید جدا نگه دارید. فقط در بسته بندی اصلی ذخیره کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
نقره ICSC: 0810
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
فلز سفید. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
توضیحات را ببینید. با بسیاری از مواد دیگر واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با تأمین کننده ماده مشورت کنید. 

فرمول: Ag
جرم اتمی: 107.9
نقطه جوش: 2212 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 962 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 10.5
حلالیت در آب : g/100ml <0.01 (عملا نامحلول است) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی چشم ها و مجرای تنفسی شود. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای برای رسیدن به غلظت زیان آور در هوا قابل ارائه نیست.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث تغییر رنگ خاکستری-آبی چشم ها، بینی، گلو و پوست (آرگیریا/آرگیریوزیس) شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.1mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: (کسر قابل استنشاق): 0.1mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (8)؛ گروه خطر بارداری: D؛.
EU-OEL: 0.1mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
نقره به صورت بسیار ریز تقسیم شده می تواند قابل احتراق و واکنش دهنده باشد؛ به شکل توده، نقره با ثبات و غیر قابل احتراق است.
داده های کافی جهت ارزیابی مخاطرات این ماده در شکل نانو (کوچکتر از 100 نانومتر) وجود ندارد. بنابراین باید هنگام استفاده از این ماده نهایت دقت را لحاظ کرد. با کارپرداز خود مشورت کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018