« بازگشت به فهرست جستجو  
مالئیک انهیدریدICSC: 0799 (1997-09)
MALEIC ANHYDRIDE
2,5-Furandione
2,5-Furandione
Dihydro-2,5-dioxofuran
Maleic acid anhydride
cis-Butenedioic anhydride
CAS #: 108-31-6
UN #: 2215
EC #: 203-571-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  از اسپری آب، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید. از پودر استفاده نکنید.   

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه! از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. گلو درد. کوتاهی نفس. خس خس سینه.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست خشکی پوست. قرمزی. درد. توضیحات را ببینید.  توضیحات را ببینید. لباس های حفاظتی بپوشید.  ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی ها.  در حالت پودر، عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن تهوع. درد شکمی. احساس سوزش. استفراغ. اسهال.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: محافظ صورت، دستکش حرارتی، لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی و رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. توضیحات را ببینید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
خشک نگه دارید. از اکسیدان های قوی، بازهای قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. 
بسته بندی
هوا بندی شده.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
مالئیک انهیدرید ICSC: 0799
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی رنگ یا سفید با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
محلول آن در آب یک اسید نسبتاً قوی است. با بازهای قوی و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C4H2O3
جرم مولکولی: 98.1
نقطه جوش: 202 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 53 درجه سلسیوس
چگالی : 1.5 g/cm³
حلالیت در آب: واکنش
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 25
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.4
نقطه اشتعال: 102 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 477 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.4-7.1 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی به شدت تحریک کننده است. استنشاق ممکن است باعث واکنش های آسم مانند شود. 

خطر استنشاق
تبخیر نسبتاً سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آسم شود. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: 0.081mg/m3, 0.02ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ حساسیت دستگاه تنفسی و پوست (SAH)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
با عوامل اطفا حریق مانند پودر به شدت واکنش نشان می دهد.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم آسم آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
هر کسی که به دلیل این ماده علائم آسم را نشان داده است، باید از تماس بیشتر خودداری کند.
مالئیک انهیدرید به صورت مایع داغ (70 درجه سلسیوس) نیز حمل می شود؛ باید از تماس پوست خودداری شود.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: C; R: 22-34-42/43; S: (2)-22-26-36/37/39-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018