« بازگشت به فهرست جستجو  
تری کلرید رودیوم، تری هیدراتICSC: 0746 (2018-05)
RHODIUM TRICHLORIDE, TRIHYDRATE
Rhodium chloride, trihydrate
Rhodium(III) chloride trihydrate
CAS #: 13569-65-8
UN #: 3260
EC #: 682-140-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند. خطرات شیمیایی را ببینید        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  غبار و میست را استنشاق نکنید. از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. در صورتیکه احساس خوبی ندارید به مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را داخل ظروف غیر قابل نشت جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

correxcl mark;warn
خطر
ممکن است برای فلزات خورنده باشد
زیان آور در صورت بلعیدن
باعث آسیب جدی به چشم می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از مواد ناسازگار جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. خشک نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. 
بسته بندی
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
تری کلرید رودیوم، تری هیدرات ICSC: 0746
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر قرمز آب شونده .  

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل کلرید هیدروژن (ICSC 0163 را ببینید) تولید می کند. این امر خطر سمیت ایجاد می کند. به شدت با پنتا کربونیل آهن و روی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار ایجاد می کند. 

فرمول: RhCl3 * 3 H2O / Cl3Rh * 3 H2O
جرم مولکولی: 263.3
در 100 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی نسبی (آب = 1): >1
حلالیت در آب: محلول 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و احتمالاً مجرای تنفسی به شدت تحریک کننده است. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
، به ویژه اگر پودر شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل رودیوم): 0.01mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: (مثل رودیوم): طبقه سرطان زایی: 3؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
نام کلرید رودیوم اغلب برای هر دو شکل هیدراته و انهیدروس استفاده می شود.
داده های کافی در مورد تأثیر این ماده بر سلامت انسان در دسترس نیست، بنابراین باید نهایت دقت را لحاظ کرد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018