« بازگشت به فهرست جستجو  
پتاسیمICSC: 0716 (2006-04)
POTASSIUM
Kalium
CAS #: 7440-09-7
UN #: 2257
EC #: 231-119-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابلیت اشتعال بالا. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با اسیدها، هالوژن ها یا آب.  با آب، اسیدها یا هالون ها تماس نداشته باشد. شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.    از پودر مخصوص، شن خشک استفاده کنید. از سایر عوامل استفاده نکنید.  از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش.  از سیستم بسته یا تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست درد. تاول ها. سوختگی های جدی پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها سوختگی های عمیق و شدید. از دست دادن بینایی.  محافظ صورت را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. ماده ریخته شده را با پودر خشک بپوشانید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flamecorr
خطر
در تماس با آب، گازهای قابل اشتعالی آزاد می کند که ممکن است به صورت خودبخود مشتعل شوند
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.3; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
ضد حریق. با روغن معدنی نگهداری کنید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
هوا بندی شده.
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید. 
پتاسیم ICSC: 0716
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
توده های سفید تا خاکستری. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
به شدت با آب واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. تحت تاثیر هوا و رطوبت به سرعت تجزیه می شود. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. 

فرمول: K
جرم اتمی: 39.1
نقطه جوش: 765.5 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 63.2 درجه سلسیوس
چگالی : 0.856 g/cm³
حلالیت در آب: واکنش
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: ناچیز 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
جدی از طریق همه راه های مواجهه.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ICSC 0357 (هیدروکسید پتاسیم) را ببینید. 

خطر استنشاق
 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
پتاسیم همواره تحت روغن معدنی نگهداری می گردد.
با عوامل اطفا حریق مانند آب و دی اکسید کربن به شدت واکنش نشان می دهد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F، C; R: 14/15-34; S: (1/2)-5-8-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018