« بازگشت به فهرست جستجو  
دکبورانICSC: 0712 (1997-10)
DECABORANE
Boron hydride
Decaboron tetradecahydride
CAS #: 17702-41-9
UN #: 1868
EC #: 241-711-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 80 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند. ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید. با ترکیبات هالوژنه یا عوامل اکسید کننده تماس نداشته باشد.  در بالای 80 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید.  از پودر مخصوص، شن خشک استفاده کنید. از سایر عوامل استفاده نکنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید! مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. سرگیجه. خواب آلودگی. سردرد. تعریق. تهوع. گلو درد. ضعف. لرزش. عدم هماهنگی. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از تهویه (در صورت پودری نبودن)، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی.  محافظ صورت را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  وادار به استفراغ کنید (فقط برای افراد هوشیار!). برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.1; خطرات جانبی سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
ضد حریق. از مواد غذایی و خوراک حیوانات، هالوژن ها و اکسیدان ها جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. خشک نگه دارید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
دکبوران ICSC: 0712
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی رنگ تا سفید با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
ممکن است در گرمادهی یا در تماس با شعله منفجر شود. به آهستگی در 300 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این ماده بور و گاز قابل اشتعال (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی اکسیدهای بور تولید می کند. به آهستگی با مواد هالوژنه و اترها واکنش می دهد. این ماده مواد حساس به ضربه تولید می کند. در حالت انفجاری با اکسیدان ها واکنش می دهد. با آب و رطوبت واکنش می دهد. این ماده گاز قابل اشتعال (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. به لاستیک طبیعی، برخی لاستیک های مصنوعی، برخی گریس ها و برخی روان کننده ها حمله می کند.  

فرمول: B10H14
جرم مولکولی: 122.2
نقطه جوش: 213 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 99.6 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.9
حلالیت در آب: کمی محلول در آب سرد، در آب داغ هیدرولیز می شود
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 6.65
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.2 (در نقطه جوش)
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 80 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 149 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: توضیحات را ببینید 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
آئروسل برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به خستگی، تحریک پذیری بیش از حد و بی حالی شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیر نسبتاً سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به خستگی، ناتوانایی در تمرکز و عدم هماهنگی شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.05ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.15ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛.
MAK: 0.25mg/m3, 0.05ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ جذب پوستی (H)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
اغلب شروع علائم برای 24 تا 48 ساعت پس از مواجهه به تاخیر می افتد.
حدود انفجار در متون ناشناخته است.
با عوامل اطفا حریق مانند هالون ها به شدت واکنش نشان می دهد.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018