« بازگشت به فهرست جستجو  
اگزالیک اسید دی هیدراتICSC: 0707 (2009-11)
OXALIC ACID DIHYDRATE
Ethanedioic acid dihydrate
CAS #: 6153-56-6
UN #: 3261
EC #: 205-634-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش. کوتاهی نفس. تنفس سخت. سردرد.  از تهویه (در صورت پودری نبودن)، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. سوختگی های پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا حداقل برای 15 دقیقه دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید. سوختگی ها.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گلو درد. احساس سوزش. درد شکمی. به سختی نفس کشیدن. تشنج. فلج. ریتم نامنظم قلب. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده، دستکش محافظ و عینک ایمنی استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف پلاستیکی سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

correxcl mark;warn
خطر
زیان آور در صورت بلعیدن
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
اگزالیک اسید دی هیدرات ICSC: 0707
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
در تماس با سطوح داغ یا شعله ها تجزیه می شود. این ماده اسید فرمیک و مونوکسید کربن تولید می کند. محلول آن در آب یک اسید نسبتاً قوی است. به شدت با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با برخی از ترکیبات نقره واکنش می دهد. این ماده اگزالات نقره منفجره تولید می کند. به برخی شکل های پلاستیکی حمله می کند.  

فرمول: C2H2O4 . 2 H2O / (COOH)2 . 2 H2O
جرم مولکولی: 126.1
نقطه ذوب: 101-102 درجه سلسیوس
توضیحات را ببینید.
چگالی : 1.65 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 13-14
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.81  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر تعادل کلسیم پس از بلعیدن شود. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. مواجهه ممکن است منجر به سنگ کلیه، زخم های دیر خوب شونده و ناخن های سیاه شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 1mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 2mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
EU-OEL: 1mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
نقطه ذوب ظاهری به دلیل از دست دادن آب کریستال ارائه شده است.
این ماده می تواند به وسیله خشک کردن دقیق در دمای 100 درجه سلسیوس بی آب شود، اما از دست دادن مقداری قابل توجه از طریق تصعید رخ می دهد.
ICSC 0529 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xn; R: 21/22; S: (2)-24/25 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018