« بازگشت به فهرست جستجو  
فرمالدهید (محلول 37%، بدون متانول)ICSC: 0695 (2012-06)
FORMALDEHYDE (37% SOLUTION, methanol free)
Methanal
Formalin
CAS #: 50-00-0
UN #: 2209
EC #: 200-001-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از آب در مقادیر زیاد، اسپری آب استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش در پشت جناغ سینه. سردرد. کوتاهی نفس.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. سوختگی های پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها چشم ها را با آب بشویید. قرمزی. درد. سوختگی های شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن سوزش در دهان و گلو. تهوع. درد شکمی. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی و رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تهویه. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccorrcancer;health haz
خطر
مایع قابل احتراق
سمی در صورت بلعیدن، تماس با پوست یا استنشاق
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است اگراستنشاق شود باعث سرطان گردد
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
خنک نگه دارید. به خوبی بسته شود. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. از اسیدها، اکسیدان های قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
فرمالدهید (محلول 37%، بدون متانول) ICSC: 0695
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است در صورت پایدار نشدن پلیمریزه شود. با اسیدها و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: H2CO
جرم مولکولی: 30.0
نقطه جوش: 98 درجه سلسیوس
حلالیت در آب: قابل اختلاط
چگالی نسبی (آب = 1): 0.8
نقطه اشتعال: 83 c.c. درجه سلسیوس
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 0.2
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.03  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست به شدت تحریک کننده است. بخار برای مجرای تنفسی به شدت تحریک کننده است. استنشاق غلظت های بالا ممکن است باعث ادم ریوی شود، اما صرفاً بعد از بروز اثرات خورنده اولیه بر روی چشم و دستگاه تنفسی فوقانی.  

خطر استنشاق
تبخیر نسبتاً سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. استنشاق مکرر یا مزمن بخار ممکن است باعث التهاب مزمن دستگاه تنفسی فوقانی شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.3ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (حساس کننده SEN)؛ A1 (سرطان زای قطعی در انسان)؛.
MAK: 0.37mg/m3, 0.3ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ حساسیت پوستی (SH)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: C؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 5؛.
EU-OEL: 0.37mg/m3, 0.3ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.74mg/m3, 0.6ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (حساس کننده پوست)؛ (توضیحات را ببینید)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
تجویز فوری یک درمان استنشاقی مناسب توسط پزشک، یا توسط یک شخص مجاز باید در نظر گرفته شود.
متانول، افزوده شده به عنوان تثبیت کننده یا مهار کننده به فرمولاسیون تجاری، می تواند بر خصوصیات فیزیکی و سم شناسی این ماده تأثیر بگذارد.
ICSC 0057 را ببینید.
مقدار حد برای حدود مواجهه شغلی (OEL) اروپا معادل 0.62mg/m3 یا 0.5ppm برای بخش های مراقبت سلامت، آئین دفن و مومیائی کردن تا تاریخ 11 جولای 2024. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 23/24/25-34-40-43; S: (1/2)-26-36/37/39-45-51; توضیحات: B، D 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018