« بازگشت به فهرست جستجو  
سیکلو فسفامید (انهیدروس)ICSC: 0689 (2017-04)
CYCLOPHOSPHAMIDE (ANHYDROUS)
2-Bis(2-chloroethyl)amino)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-oxide
N,N-Bis(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-oxide
2-H-1,3,2-Oxazaphosphorinane
CAS #: 50-18-0
UN #: 3464
EC #: 200-015-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید! زنان شیرده مواجهه نداشته باشند!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.   هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها   محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن اسهال. سرگیجه. تهوع. استفراغ. درد شکمی.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف مهر و موم شده سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
خطر
سمی در صورت بلعیدن
ممکن است باعث نقص های ژنتیکی شود
ممکن است باعث سرطان شود
ممکن است باعث آسیب به باروری یا جنین شود
ممکن است باعث آسیب به کودکان شیرخوار شود
ممکن است باعث آسیب به خون، مغز استخوان و ریه ها از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. به خوبی بسته شود. خطرات شیمیایی را ببینید. 
بسته بندی
 
سیکلو فسفامید (انهیدروس) ICSC: 0689
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر کریستالی ریز سفید. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل اکسیدهای فسفر و اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. تحت تاثیر اکسیدان های قوی، رطوبت و نور تجزیه می شود. 

فرمول: C7H15Cl2N2O2P
جرم مولکولی: 261.1
نقطه ذوب: 49.5 - 53 درجه سلسیوس
نقطه جوش: 336 درجه سلسیوس
چگالی : 1.48 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/l 40 (متوسط)
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 0.006 (محاسبه شده)
نقطه اشتعال: 113 c.c. درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.63  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن و از طریق استنشاق آئروسل آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون، مثانه، سیستم عصبی مرکزی و قلب شود. 

خطر استنشاق
می تواند در هنگام پراکنده شدن به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد، به ویژه در صورت پودر شدن. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون، مثانه، ریه ها و مغز استخوان شود. این امر ممکن است منجر به لکوپنی، التهاب مثانه و فیبروز ریوی شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. ممکن است باعث آسیب ژنتیکی ارثی به سلول های جنسی (گامت ها) انسان شود. باعث سمیت جدی در تولید مثل انسان می شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

توضیحات
شماره CAS برای مونوهیدرات 2-19-6055 است.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018