« بازگشت به فهرست جستجو  
آکریلیک اسیدICSC: 0688 (2013-04)
ACRYLIC ACID
Ethylenecarboxylic acid
Acroleic acid
2-Propenoic acid
CAS #: 79-10-7
UN #: 2218 (تثبیت شده)
EC #: 201-177-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 48 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  در بالای 48 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید. بخارات مهار نمی شوند و ممکن است در تسهیلات اگزوز یا تهویه پلیمریزه شوند که با خطر فروپاشی همراه است.  از اسپری آب، فوم مقاوم به الکل، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش. کوتاهی نفس. تنفس سخت.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد. سوختگی های جدی پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. آسیب قرنیه.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش. اسهال. شوک یا غش کردن. عدم هوشیاری.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flamecorrskull;toxic
خطر
بخار و مایع قابل اشتعال
سمی در صورت بلعیدن، تماس با پوست یا استنشاق
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است باعث تحریک تنفسی شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; خطرات جانبی سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی، بازهای قوی، اسیدهای قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. ممکن است بسته به نوع مهارکننده استفاده شده، شرایط ذخیره سازی متفاوت باشد. برای اطلاع از شرایط ذخیره سازی مناسب به دستورالعمل های شرکت سازنده مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
تنها در شیشه، فولاد زنگ نزن، آلومینیوم یا محفظه با پوشش پلی اتیلن می تواند نگهداری شود. 
آکریلیک اسید ICSC: 0688
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
بخارها مهارنشدنی هستند و ممکن است در دریچه های تهویه یا شعله گیرها پلیمریزه شده و منجر به مسدود شدن گردند. 

خطرات شیمیایی
این ماده با گرمادهی، تحت تأثیر نور، اکسیژن، عوامل اکسید کننده مانند پراکسیدها یا فعال کننده های دیگر (اسید، نمک های آهن) به راحتی پلیمریزه می شود. این امر خطر انفجار یا آتش سوزی ایجاد می کند. با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی تولید می کند. این ماده یک اسید نسبتاً قوی است. به شدت با بازهای قوی و آمین ها واکنش می دهد. به بسیاری از فلزات شامل نیکل و مس حمله می کند.  

فرمول: C3H4O2 / CH2=CHCOOH
جرم مولکولی: 72.07
نقطه جوش: 141 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 14 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.05
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 413
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.5
نقطه اشتعال: 48-55 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 395 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 3.9-19.8
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.36 (برآورد شده)
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.01 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها و پوست است. خورنده در صورت بلعیدن. بخار برای چشم ها و مجرای تنفسی به شدت تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیر نسبتاً سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس ، با اسپری کردن یا پراکنده شدن سریعاً منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر مجرای تنفسی فوقانی و ریه ها شود. این امر ممکن است منجر به کاهش عملکرد ریه و بیش فعالی راه های هوایی شود. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 2ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: 30mg/m3, 10ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 29mg/m3, 10ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 59mg/m3, 20ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
آکریلیک اسید به طور تجاری با افزودن مهارکننده های پولیمریزاسیون به شکل تثبیت شده در دسترس است (خطرات شیمیایی را ببینید).
اسید اکریلیک در زیر 14 درجه سلسیوس جامد می شود و منجر به تخلیه موضعی تثبیت کننده می شود. در خصوص ذوب شدن، دستورالعمل های تولید کننده را دنبال کنید.
یک تثبیت کننده یا مهار کننده افزوده می تواند بر خواص سم شناسی این ماده تأثیر بگذارد، با یک متخصص مشورت کنید.
تجویز فوری یک درمان استنشاقی مناسب توسط پزشک، یا توسط یک شخص مجاز باید در نظر گرفته شود.
شخصی که علائم حساسیت به این ماده را نشان داده است، باید از تماس بیشتر با این ماده یا آکریلات های دیگر خودداری کند. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: C، N; R: 10-20/21/22 -35-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61; توضیحات: D 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018