« بازگشت به فهرست جستجو  
پرمنگنات پتاسیمICSC: 0672 (2016-11)
POTASSIUM PERMANGANATE
Permanganic acid potassium salt
CAS #: 7722-64-7
UN #: 1490
EC #: 231-760-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما احتراق سایر مواد را افزایش می دهد. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با مواد قابل احتراق یا عوامل احیا کننده.  با مواد قابل احتراق تماس نداشته باشد.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! مراقبت بهداشتی سختگیرانه! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. گلو درد. کوتاهی نفس. تنفس سخت. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند.  غبار را استنشاق نکنید. از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. سوختگی های پوست. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش. درد شکمی. اسهال. تهوع. استفراغ. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. چنانچه چند دقیقه از بلعیدن گذشته است یک لیوان کوچک آب برای نوشیدن بدهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. برای جذب کردن از خاک اره یا دیگر جاذب های قابل احتراق استفاده نکنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam circlecorrexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
خطر
اکسید کننده؛ ممکن است آتش را تشدید کند
زیان آور در صورت بلعیدن
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
مشکوک به آسیب به باروری یا جنین
بسیار سمی برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 5.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از مواد قابل احتراق، عوامل احیا کننده و فلزات پودری جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
آلاینده دریایی. 
پرمنگنات پتاسیم ICSC: 0672
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های ارغوانی تیره. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این ماده گازهای سمی و دمه (فیوم)های تحریک کننده تولید می کند. این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده با مواد احیا کننده و قابل احتراق واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به شدت با فلزات پودر شده واکنش می دهد. این امر خطر آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: KMnO4
جرم مولکولی: 158
در 240 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی : 2.7 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 6.4 (متوسط)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: ناچیز
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.73 (محاسبه شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. استنشاق غبار ممکن است باعث ادم ریه، تنها پس از آشکار شدن اثرات خورنده اولیه بر چشم ها و/یا راه های هوایی، شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
می تواند در هنگام پراکنده شدن به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد، به ویژه در صورت پودر شدن. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. این امر ممکن است منجر به برونشیت و پنومونی شود. آزمایش های حیوانی نشان می دهند که این ماده احتمالاً باعث سمیت تولید مثل یا نمو انسان می شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل منگنز، کسر قابل تنفس): 0.02mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (مثل منگنز، کسر قابل استنشاق): 0.1mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
EU-OEL: (مثل منگنز، کسر قابل استنشاق): 0.2mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
EU-OEL: (مثل منگنز، کسر قابل تنفس): 0.05mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: (مثل منگنز، کسر قابل استنشاق): 0.2mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ (مثل منگنز، کسر قابل تنفس): 0.02mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (1)؛ گروه خطر بارداری: C؛ (DFG 2016)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. 

توضیحات
به دلیل خطر آتش سوزی، لباس های آلوده را با آب فراوان بشویید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: O، Xn، N; R: 8 -22-50/53; S: (2)-60-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018