« بازگشت به فهرست جستجو  
سیانید پتاسیمICSC: 0671 (2018-05)
POTASSIUM CYANIDE
Hydrocyanic acid, potassium salt
CAS #: 151-50-8
UN #: 1680
EC #: 205-792-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما در تماس با آب یا هوای مرطوب گاز قابل اشتعال ایجاد می کند. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        از عوامل آب دار استفاده نکنید. از آب استفاده نکنید. از دی اکسید کربن استفاده نکنید. در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! کمک های اولیه: از حفاظت شخصی استفاده کنید. 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق تهوع. سرگیجه. خواب آلودگی. گلو درد. سردرد. گیجی. ضعف. کوتاهی نفس. تشنج. عدم هوشیاری.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. هوای تازه، استراحت. تنفس مصنوعی دهان به دهان ندهید. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد. بعلاوه استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. فورا برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
چشم ها قرمزی. درد. در ادامه استنشاق را ببینید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش. تهوع. استفراغ. اسهال. استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. تنفس مصنوعی دهان به دهان ندهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تهویه. ماده ریخته شده را به داخل ظروف خشک، مهر و موم شده، برچسب دار سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با احتیاط با محلول هیدروکلریت سدیم خنثی کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxicenviro;aqua
خطر
کشنده در صورت بلعیدن، در تماس با پوست یا استنشاق
باعث تحریک چشم و پوست می شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، اسیدها، مواد غذایی و خوراک حیوانات، دی اکسید کربن و محصولات حاوی آب جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
هوا بندی شده.
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
آلاینده دریایی. 
سیانید پتاسیم ICSC: 0671
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد یا کریستال های هیگروسکوپیک در شکل های مختلف با بوی خاص. در حالت خشک بدون بو است. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در تماس با اسیدها به سرعت تجزیه می شود. در تماس با آب یا رطوبت به آهستگی تجزیه می شود. این ماده سیانید هیدروژن (ICSC 0492 را ببینید) تولید می کند. این امر خطر سمیت ایجاد می کند. محلول آن در آب یک باز نسبتاً قوی است. 

فرمول: KCN
جرم مولکولی: 65.1
نقطه جوش: 1625 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 634 درجه سلسیوس
چگالی : 1.52 g/cm³
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/l 716 (به آسانی قابل حل) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی به شدت تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر تنفس سلولی شود. این امر ممکن است منجر به تشنج و بیهوشی شود. مواجهه می تواند باعث مرگ شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر تیروئید شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مقدار سقف): 5mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛.
EU-OEL: 1mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 5mg/m3 به صورت مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. 

توضیحات
در طول هیچ بخشی از مواجهه کاری، نباید از مقدار حد مواجهه شغلی تجاوز شود.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
لباس های آلوده را با گذاشتن و بستن در کیسه یا هر ظرف دیگری جدا کنید.
لباس کار را به خانه نبرید.
در صورت امکان مواجهه با هیدروژن سیانید، هرگز در یک منطقه به تنهایی کار نکنید.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018