« بازگشت به فهرست جستجو  
نفتالنICSC: 0667 (2015-06)
NAPHTHALENE
Naphthene
CAS #: 91-20-3
UN #: 1334 (جامد)UN #: 2304 (ذوب شده)
EC #: 202-049-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ممکن است در بالای 80 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند. ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سردرد. ضعف. تعریق. تهوع. استفراغ. در ادامه بلعیدن را ببینید.  از تهویه (در صورت پودری نبودن)، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن درد شکمی. اسهال. تعریق. سردرد. تب. زردی. ضعف. ادرار تیره رنگ. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
هشدار
جامد قابل اشتعال
زیان آور در صورت بلعیدن
ممکن است در تماس با پوست زیان آور باشد
مشکوک به ایجاد سرطان
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
آلاینده دریایی. 
نفتالن ICSC: 0667
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد سفید در شکل های مختلف با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن، گازهای سمی و تحریک کننده تشکیل می دهد. با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C10H8
جرم مولکولی: 128.18
نقطه جوش: 218 درجه سلسیوس
در دمای اتاق تصعید می شود
نقطه ذوب: 80 درجه سلسیوس
چگالی : 1.16 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: بسیار ضعیف
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 11
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.42
نقطه اشتعال: 80 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 540 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.9-5.9
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 3.35  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به آسیب سلول های خون (همولیز) شود. توضیحات را ببینید. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. بلعیدن می تواند باعث مرگ شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس نسبتاً آهسته به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به کم خونی همولیتیک مزمن شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر چشم ها شود. این امر ممکن است منجر به ایجاد آب مروارید شود. این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 10ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛.
EU-OEL: 50mg/m3, 10ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 2؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3B؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. تجمع زیستی این ماده شیمیایی ممکن است در طول زنجیره غذایی، به عنوان مثال در ماهی رخ دهد. 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xn، N; R: 22-40-50/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-46-60-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018