« بازگشت به فهرست جستجو  
نفت سفیدICSC: 0663 (2018-05)
KEROSENE
Kerosine
Light petroleum
Lamp oil
Fuel oil no°1
CAS #: 8008-20-6
UN #: 1223
EC #: 232-366-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال.   ممکن است در بالای 37 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  در بالای 37 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید. از ایجاد بارهای الکترواستاتیک جلوگیری کنید (مانند استفاده از زمین).  از پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. سرگیجه. سردرد. گیجی. خواب آلودگی. عدم هوشیاری.  از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست خشکی پوست. قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن خطر ورود جسم خارجی به راه های هوایی! تهوع. استفراغ. اسهال.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. استراحت کنید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
خطر
بخار و مایع قابل اشتعال
ممکن است در صورت بلعیدن و ورود به مجاری هوایی کشنده باشد
باعث تحریک پوستی می شود
ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود
سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. 
بسته بندی
 
نفت سفید ICSC: 0663
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع چسبندگی کم با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
در نتیجه جریان یافتن، تلاطم، و غیره، بارهای الکتریسیته ساکن می تواند ایجاد گردد. 

خطرات شیمیایی
با اکسیدان ها واکنش می دهد. 


توضیحات را ببینید.
نقطه جوش: 175-325 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -48 - -26 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.80 - <1.0
حلالیت در آب: نامحلول
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.5
نقطه اشتعال: 38-52 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 210 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.7-5
فشار بخار در 37.8 درجه سلسیوس: kPa 1-3.7  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق بلعیدن و از طریق پوست جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. اگر این مایع بلعیده شود، آسپیراسیون به ریه ها ممکن است منجر به پنومونیت شیمیایی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به کاهش هوشیاری شود. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده چربی پوست را از بین می برد که ممکن است باعث خشکی یا ترک خوردگی شود.  


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل مجموع بخار هیدروکربن): 200mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛.
MAK: (بخار): 350mg/m3, 50ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛ طبقه سرطان زایی: 3؛.
MAK: (آئروسل، کسر قابل تنفس): 5mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (4)؛ گروه خطر بارداری: C؛ طبقه سرطان زایی: 3؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
خصوصیات فیزیکی بسته به ترکیب تغییر می کند.
بلعیدن نفت سفید (روغن چراغ) دلیل اصلی مسمومیت تصادفی در کودکان است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018