« بازگشت به فهرست جستجو  
هگزا متیلن دی آمینICSC: 0659 (1998-11)
HEXAMETHYLENEDIAMINE
1,6-Diaminohexane
1,6-Hexanediamine
HMD(A)
CAS #: 124-09-4
UN #: 2280
EC #: 204-679-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید. با سطوح داغ تماس نداشته باشد.    از آب در مقادیر زیاد، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. تنفس سخت. کوتاهی نفس. گلو درد. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از تهویه (در صورت پودری نبودن)، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. سوختگی های پوست. درد. تاول ها.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های عمیق و شدید.  عینک ایمنی، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گرفتگی های شکمی. درد شکمی. احساس سوزش. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  استراحت کنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی و اسیدهای قوی جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید. 
هگزا متیلن دی آمین ICSC: 0659
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پوسته ها یا گلوله های هیگروسکوپیک (جاذب رطوبت) با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن، گازهای خورنده و سمی تشکیل می دهد. پس از گرمادهی، دمه (فیوم) سمی تشکیل می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی تولید می کند. محلول آن در آب یک باز قوی است. این ماده به شدت با اسید واکنش می دهد و خورنده است. با اکسیدان ها واکنش می دهد. به بسیاری از فلزات در حضور آب حمله می کند.  

فرمول: C6H16N2
جرم مولکولی: 116.24
نقطه جوش: 199-205 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 23-41 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.93
حلالیت در آب: محلول
فشار بخاردر 50 درجه سلسیوس: Pa 200
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.8
نقطه اشتعال: 85 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 305 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.9-7.6 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. استنشاق ممکن است باعث ادم ریوی شود. توضیحات را ببینید. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیر نسبتاً سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.5ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. 

توضیحات
این ماده بسته به دمای محیط ممکن است به صورت جامد یا مایع وجود داشته باشد.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند.
بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
تجویز فوری یک درمان استنشاقی مناسب توسط پزشک، یا توسط یک شخص مجاز باید در نظر گرفته شود.
توصیه های این کارت در مورد محلول هگزا متیلن دی آمین، 80-70%، شماره UN 1783 نیز کاربرد دارد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: C; R: 21/22-34-37; S: (1/2)-22-26-36/37/39-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018