« بازگشت به فهرست جستجو  
بیس فنول AICSC: 0634 (2011-06)
BISPHENOL A
4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol
4,4'-Isopropylidenediphenol
CAS #: 80-05-7
EC #: 201-245-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  از اسپری آب، فوم، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

اثرات طولانی مدت یا مواجهه مکرر را ببینید. از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ صورت را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن تهوع.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را داخل ظروف غیر قابل نشت جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health haz
هشدار
باعث تحریک جدی چشم می شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
مشکوک به آسیب به باروری یا جنین
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
سمی برای حیات آبزیان 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از انهیدریدهای اسید، کلریدهای اسید، اکسیدان های قوی، بازهای قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
بیس فنول A ICSC: 0634
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
سفید کریستال پوسته یا پودر. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
به شدت با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. شدیداً با انهیدریدهای اسیدی، کلریدهای اسیدی و بازهای قوی واکنش می دهد. این امر گرما و خطر انفجار ناشی از افزایش فشار ایجاد می کند. 

فرمول: C15H16O2 / (CH3)2C(C6H4OH)2
جرم مولکولی: 228.3
نقطه جوش: 250-252 درجه سلسیوس در 1.7kPa
نقطه ذوب: 150-157 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.2 (25 درجه سلسیوس)
حلالیت در آب : g/100ml 0.03 (خیلی ضعیف)
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa (ناچیز)
نقطه اشتعال: 227 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 510-570 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 3.32  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها به شدت تحریک کننده است. ماده برای مجرای تنفسی کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد، می تواند به سرعت منجر به غلظت آزار دهنده ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی و حساسیت به نور شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر مجرای تنفسی فوقانی شود. بلعیدن ممکن است باعث اثراتی بر کبد و کلیه ها شود. آزمایش های حیوانی نشان می دهند که این ماده احتمالاً اثرات سمی بر تولید مثل انسان دارد. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: (کسر قابل استنشاق): 5mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ حساسیت به نور (SP)؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: (کسر قابل استنشاق): 2mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
این ماده از طریق پوست جذب می شود اما هیچ اثر سمی گزارش نشده است (2011) 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xn; R: 37-41-43-52-62; S: (2)-26-36/37-39-46-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018