« بازگشت به فهرست جستجو  
آمیترولICSC: 0631 (2011-06)
AMITROLE
1,2,4-Triazol-3-ylamine
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
Aminotriazole
CAS #: 61-82-5
UN #: 3077
EC #: 200-521-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار در صورتی که پودر شود قابل احتراق است. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، فوم، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   غبار و آئروسل را استنشاق نکنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  در حالت پودر، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف مهر و موم شده، پلاستیکی سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health hazenviro;aqua
خطر
باعث تحریک خفیف پوستی می شود
مشکوک به آسیب به باروری یا جنین
باعث آسیب به تیروئید از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. از اسیدهای قوی، اکسیدان های قوی، انهیدریدهای اسید و کلریدهای اسید جدا نگه دارید. در ظروف ساخته شده از آهن، آلومینیوم یا مس و آلیاژهای آن ذخیره یا حمل نکنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
آمیترول ICSC: 0631
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی بو بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی یا سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. این ماده یک باز ضعیف است. به شدت با اسیدهای قوی، اکسیدان های قوی، کلریدهای اسیدی و انهیدریدهای اسیدی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C2H4N4
جرم مولکولی: 84.1
هنگامی که گرم شود تجزیه می شود
نقطه ذوب: 159 درجه سلسیوس
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/l 280
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.97
چگالی نسبی (آب = 1): 1.14 (20 درجه سلسیوس)
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.9
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa (ناچیز) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
اسپری کردن می تواند به غلظت آزار دهنده ذرات معلق منجر گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تومورها در حیوانات آزمایشگاهی تشخیص داده شده اند، اما ممکن است به انسان مرتبط نباشند. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.2mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛.
MAK: (کسر قابل استنشاق): 0.2mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (8)؛ جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 0.2mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. این ماده در شرایط عادی وارد محیط می شود. با این وجود باید دقت زیادی کرد تا از هرگونه رها شدن اضافی جلوگیری شود، به عنوان مثال از طریق دفع نامناسب. 

توضیحات
داده های کافی در مورد تأثیر این ماده بر سلامت انسان در دسترس نیست، بنابراین باید نهایت دقت را لحاظ کرد.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xn، N; R: 48/22-63-51/53; S: (2)-13-36/37-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018