« بازگشت به فهرست جستجو  
دی اتیلن گلیکولICSC: 0619 (2007-11)
DIETHYLENE GLYCOL
2,2'-Oxydiethanol
2,2'-Oxybisethanol
Ethylene diglycol
2,2'-Dihydroxyethyl ether
3-Oxypentane-1,5-diol
CAS #: 111-46-6
EC #: 203-872-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از پودر، فوم مقاوم به الکل، اسپری آب، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن درد شکمی. تهوع. استفراغ. اسهال. سرگیجه. خواب آلودگی. گیجی. عدم هوشیاری.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. دهان را آب بکشید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health haz
خطر
زیان آور در صورت بلعیدن
اگر بلعیده شود باعث آسیب به کلیه ها می شود
ممکن است باعث خواب آلودگی و سرگیجه شود  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
دی اتیلن گلیکول ICSC: 0619
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بدون بو بی رنگ چسبناک هیگروسکوپیک. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
به شدت با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به برخی شکل های پلاستیکی حمله می کند.  

فرمول: C4H10O3 / (CH2CH2OH)2O
جرم مولکولی: 106.1
نقطه جوش: 245 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -6.5 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.12
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 2.7
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.7
نقطه اشتعال: 124 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 229 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.6-10.8
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.47  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کلیه ها شود. این امر ممکن است منجر به نقص کلیه شود. بلعیدن می تواند باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی و کبد شود. بلعیدن می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد؛ با این حال، با پراکندگی یا اسپری کردن، بسیار سریعتر است. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
MAK: 44mg/m3, 10ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xn; R: 22; S: (2)-46 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018