« بازگشت به فهرست جستجو  
فسفید رویICSC: 0602 (2001-03)
ZINC PHOSPHIDE
Trizinc diphosphide
CAS #: 1314-84-7
UN #: 1714
EC #: 215-244-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما در تماس با آب یا هوای مرطوب گاز قابل اشتعال ایجاد می کند.    با اسیدها، آب یا عوامل اکسید کننده تماس نداشته باشد.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید! مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. سردرد. خستگی. تهوع. اسهال. استفراغ.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست احساس سوزش.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها درد. نور هراسی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. تهوع. عدم هماهنگی. خستگی. استفراغ. سرفه. اسهال. سرگیجه. سردرد. به سختی نفس کشیدن. عدم هوشیاری.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  محلول کربن فعال در آب برای نوشیدن بدهید. توضیحات را ببینید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف خشک سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
خطر
در تماس با آب، گازهای قابل اشتعالی آزاد می کند که ممکن است به صورت خودبخود مشتعل شوند
کشنده در صورت بلعیدن
زیان آور در تماس با پوست
باعث تحریک چشم می شود
اگر بلعیده شود باعث آسیب به دستگاه اعصاب مرکزی می شود
اگر بلعیده شود باعث آسیب به کبد و کلیه ها از طریق مواجهه مکرر یا طولانی می شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.3; خطرات جانبی سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، اسیدها و آب جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. خنک نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
 
فسفید روی ICSC: 0602
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های خاکستری تیره، پودر یا خمیر با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی و در تماس با اسیدها تجزیه می شود. در تماس با آب به آهستگی تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های قابل اشتعال و سمی اکسیدهای فسفر و اکسیدهای روی و فسفین تولید می کند. به شدت با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: Zn3P2
جرم مولکولی: 258.1
نقطه جوش: 1100 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 420 درجه سلسیوس
چگالی : 4.6 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا، آهسته تجزیه می شود 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد، کلیه ها، قلب و سیستم عصبی شود. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث مرگ شود. استنشاق محصولات تجزیه (فسفین) ممکن است باعث ادم ریوی شود. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، به ویژه اگر پودر باشد، می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی شود. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: (کسر قابل تنفس): 0.1mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (4)؛ گروه خطر بارداری: C؛.
MAK: (کسر قابل استنشاق): 2mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است برای محیط زیست خطرناک باشد. باید به طور ویژه به پرندگان و پستانداران توجه گردد. 

توضیحات
با عوامل اطفا حریق مانند آب و دی اکسید کربن به شدت واکنش نشان می دهد.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
تجویز فوری یک درمان استنشاقی مناسب توسط پزشک، یا توسط یک شخص مجاز باید در نظر گرفته شود.
اگر بیمار پس از بلعیدن استفراغ کند، ماده مستفرغه را در یک کیسه پلاستیکی جمع آوری کنید تا از انتشار فسفین جلوگیری شود.
ICSC 0694 را ببینید.
مکمل بیانیه های مخاطره اتحادیه اروپا EUH029 ("تماس با آب گاز سمی آزاد می کند") و EUH032 ("تماس با اسیدها گاز بسیار سمی آزاد می کند") ممکن است بکار رود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F، T+، N; R: 15/29-28-32-50/53; S: (1/2)-3/9/14-30-36/37-45-60-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018