« بازگشت به فهرست جستجو  
تترا فلورو متانICSC: 0575 (2013-04)
TETRAFLUOROMETHANE
Carbon tetrafluoride
Freon 14
Halon 14
PFC 14
CAS #: 75-73-0
UN #: 1982
EC #: 200-896-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق گیجی. سرگیجه. سردرد. نامنظمی ضربان قلب. عدم هوشیاری. توضیحات را ببینید.  از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سرمازدگی: در تماس با گاز.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها سرمازدگی: در تماس با گاز.  محافظ صورت را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cylinder;gascancer;health haz
هشدار
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
ممکن است باعث آسیب به دستگاه قلبی عروقی گردد 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.2 

ذخیره سازی
خنک نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. به خوبی بسته شود. از فلزات پودری جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
تترا فلورو متان ICSC: 0575
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی بو بی رنگ فشرده. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در فضاهای پایین تجمع یافته و منجر به کمبود اکسیژن گردد. 

خطرات شیمیایی
در تماس با سطوح داغ یا شعله ها تجزیه می شود. در دمای بیش از 52 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این ماده اسید هیدروفلوئوریک تولید می کند. با پودرهای فلزی خاص (آلومینیوم، روی، بریلیم) ناسازگار است. 

فرمول: CF4
جرم مولکولی: 88.01
نقطه جوش: -127.8 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -183.6 درجه سلسیوس
حلالیت در آب: اصلا
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.04
دمای اشتعال خودبخودی: >1100 درجه سلسیوس  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
مواجهه با گاز سرد می تواند باعث سرمازدگی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم قلبی-عروقی شود. این امر ممکن است منجر به اختلالات قلبی شود. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث عدم هوشیاری شود. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
این ماده در صورت نشتی با کاهش میزان اکسیژن هوا در مناطق محدود می تواند منجر به خفگی گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید زیرا این ماده پایدار است. 

توضیحات
غلظت بالا در هوا باعث کمبود اکسیژن با خطر عدم هوشیاری یا مرگ می گردد.
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018