« بازگشت به فهرست جستجو  
سولفانیلیک اسیدICSC: 0569 (2005-04)
SULFANILIC ACID
4-Aminobenzenesulfonic acid
Aniline-4-sulfonic acid
CAS #: 121-57-3
EC #: 204-482-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  در حالت پودر، عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف مهر و موم شده سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اسیدهای قوی و بازهای قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
سولفانیلیک اسید ICSC: 0569
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر سفید یا کریستال های سفید تا خاکستری. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
در دمای 288 درجه سلسیوس، در هنگام سوختن و در تماس با اسیدهای قوی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای سولفور تولید می کند. به شدت با بازهای قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C6H7NO3S
جرم مولکولی: 173.2
در 288 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی : 1.49 g/cm³
حلالیت در آب: ضعیف
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.9  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها تحریک کننده است. ماده برای پوست کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
این ماده در دمای اتاق به شکل مونو هیدرات است.
در حدود 100 درجه سلسیوس بی آب می شود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xi; R: 36/38-43; S: (2)-24-37 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018