« بازگشت به فهرست جستجو  
سدیم بورات، دکا هیدراتICSC: 0567 (2014-04)
SODIUM BORATE, DECAHYDRATE
Disodium tetraborate decahydrate
Sodium tetraborate decahydrate
Sodium pyroborate decahydrate
Borax
CAS #: 1303-96-4
EC #: 215-540-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن تهوع. استفراغ. اسهال. سردرد. ضعف. خواب آلودگی. تشنج.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health haz
خطر
باعث تحریک چشم می شود
ممکن است باعث آسیب به باروری یا جنین شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
به خوبی بسته شود. خشک نگه دارید. 
بسته بندی
 
سدیم بورات، دکا هیدرات ICSC: 0567
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های سفید یا پودر کریستالی. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
محلول آن در آب یک باز ضعیف است. 

فرمول: B4O7Na2. 10H2O
جرم مولکولی: 381.4
نقطه جوش: توضیحات را ببینید
نقطه ذوب: توضیحات را ببینید
چگالی نسبی (آب = 1): 1.7
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 5.1  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی و کلیه ها شود. این امر ممکن است منجر به عملکردهای مختل شود. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، به ویژه اگر پودر باشد، می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر بیضه ها شود. آزمایش های حیوانی نشان می دهند که این ماده احتمالاً باعث سمیت تولید مثل یا نمو انسان می شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل استنشاق): 2mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 6mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
ماده در 75 درجه سلسیوس کریستال آب را از دست می دهد. شکل انهیدروس دارای نقطه ذوب 742 درجه سلسیوس است و در 1575 درجه سلسیوس تجزیه می شود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
R: 60-61; S: 53-45; نشانه: T 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018