« بازگشت به فهرست جستجو  
پتاسیم استاتICSC: 0547 (2006-04)
POTASSIUM ACETATE
Acetic acid potassium salt
CAS #: 127-08-2
EC #: 204-822-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، فوم، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از مکنده موضعی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  استراحت کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

هشدار
ممکن است در صورت بلعیدن زیان آور باشد
باعث تحریک چشم می شود  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اسیدهای قوی و اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
پتاسیم استات ICSC: 0547
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر سفید پوسته یا کریستالی. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی و در تماس با اسیدهای قوی تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های اسید استیک تولید می کند. به شدت با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. محلول آن در آب یک باز ضعیف است. 

فرمول: C2H3KO2 / CH3COOK
جرم مولکولی: 98.1
نقطه ذوب: 292 درجه سلسیوس
چگالی : 1.6 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 256  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018