« بازگشت به فهرست جستجو  
N- نیتروزودی متیل آمینICSC: 0525 (2001-03)
N-NITROSODIMETHYLAMINE
Dimethylnitrosamine
N-Methyl-N-nitrosomethylamine
DMN
CAS #: 62-75-9
UN #: 2810
EC #: 200-549-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق گلو درد. سرفه. تهوع. اسهال. استفراغ. سردرد. ضعف.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها درد. قرمزی.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گرفتگی های شکمی. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  محلول کربن فعال در آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید. 
N- نیتروزودی متیل آمین ICSC: 0525
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع زرد روغنی. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این ماده اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. با اکسیدان های قوی و بازهای قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C2H6N2O / (CH3)2NN=O
جرم مولکولی: 74.1
نقطه جوش: 151 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.0
حلالیت در آب: بسیار خوب
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 360
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.56
نقطه اشتعال: 61 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.57  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد شود. این امر ممکن است منجر به یرقان شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. توضیحات را ببینید. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد شود. این امر ممکن است منجر به نقص در عملکرد کبد و سیروز شود. این ماده به احتمال زیاد برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (پوست)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 2؛ 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

توضیحات
تا چند ساعت سپری نشود، علائم زردی آشکار نمی گردند.
توضیح TLV: مواجهه از همه مسیرها باید با دقت در سطوح تا حد ممکن پایین کنترل شود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T+، N; R: 45-25-26-48/25-51/53; S: 53-45-61; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018