« بازگشت به فهرست جستجو  
N- متیل -2- پیرولیدونICSC: 0513 (2014-04)
N-METHYL-2-PYRROLIDONE
1-Methyl-2-pyrrolidinone
1-Methyl-2-pyrrolidone
N-Methylpyrrolidone
NMP
CAS #: 872-50-4
EC #: 212-828-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 86 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید.  در بالای 86 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سردرد.  از مکنده موضعی یا تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش در گلو و سینه.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع را در شن یا جاذب خنثی جذب کنید. بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health haz
هشدار
مایع قابل احتراق
ممکن است در صورت بلعیدن زیان آور باشد
باعث تحریک جدی چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
مشکوک به آسیب به باروری یا جنین 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
خشک نگه دارید. تهویه در امتداد کف. از اکسیدان های قوی، اسیدهای قوی، بازهای قوی، مس و پلاستیک ها جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
N- متیل -2- پیرولیدون ICSC: 0513
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع هیگروسکوپیک بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی یا سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. این ماده به شدت با اسیدهای قوی و بازهای قوی واکنش می دهد. به مس و آلیاژهای آن حمله می کند.  

فرمول: C5H9NO
جرم مولکولی: 99.1
نقطه جوش: 202 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -24.4 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.03
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 39
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.4
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 86 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 245 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.3-9.5
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.38
چسبناکی: 1.62 mm²/s در 25 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. ماده برای پوست کمی تحریک کننده است. مواجهه با غلظت های بسیار بالا می تواند باعث کاهش هوشیاری شود. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد؛ با این حال، با پراکندگی یا اسپری کردن، بسیار سریعتر است. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. آزمایش های حیوانی نشان می دهند که این ماده احتمالاً اثرات سمی بر تولید مثل انسان دارد. 


حدود مواجهه شغلی
EU-OEL: 40mg/m3, 10ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 80mg/m3, 20ppm مجوز کاربر نهایی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛.
MAK: 82mg/m3, 20ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ جذب پوستی (H)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
N- متیل -2- پیرولیدون نفوذپذیری پوست برای سایر مواد را افزایش می دهد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
R: 61-36/37/38; S: 53-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018