« بازگشت به فهرست جستجو  
4و4'- متیلن بیس (2-کلروآنیلین)ICSC: 0508 (2013-04)
4,4'-METHYLENE BIS(2-CHLOROANILINE)
Benzenamine, 4,4'-methylenebis(2-chloro-)
2,2'-Dichloro-4,4'-methylenedianiline
4,4'-Diamino-3,3'-dichlorodiphenylmethane
MOCA; MBOCA
CAS #: 101-14-4
UN #: 3077
EC #: 202-918-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید! از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. در ادامه بلعیدن را ببینید.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست ممکن است جذب شود!  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی یا محافظ صورت را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن سردرد. سرگیجه.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
خطر
زیان آور در صورت بلعیدن
مشکوک به ایجاد نقص های ژنتیکی
ممکن است باعث سرطان شود
ممکن است باعث آسیب به خون گردد
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
خطرات شیمیایی را ببینید. به خوبی بسته شود. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
 
4و4'- متیلن بیس (2-کلروآنیلین) ICSC: 0508
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی رنگ یا گلوله های قهوه ای روشن. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 200 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل کلرید هیدروژن و اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. این ماده یک باز ضعیف است. با اسیدهای قوی، بازهای قوی و فلزات قلیایی خاکی واکنش می دهد. 

فرمول: C13H12Cl2N2
جرم مولکولی: 267.2
نقطه ذوب: 110 درجه سلسیوس
در 202 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه اشتعال: 113 c.c. درجه سلسیوس
چگالی : 1.44 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 3.94
فشار بخار : ناچیز 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق غبار، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. 

خطر استنشاق
می تواند در هنگام پراکنده شدن به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد، به ویژه در صورت پودر شدن. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.01ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ A2 (مشکوک به سرطان زایی در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 2؛.
EU-OEL: 0.01mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. تجمع زیستی این ماده شیمیایی ممکن است در موجودات دریایی و گیاهان رخ دهد. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید زیرا این ماده پایدار است. 

توضیحات
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 45-22-50/53; S: 53-45-60-61; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018