« بازگشت به فهرست جستجو  
ایزو فوران دی ایزو سیاناتICSC: 0499 (2008-11)
ISOPHORONE DIISOCYANATE
3-Isocyanatomethyl - 3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate
Isocyanic acid, methylene (3,5,5-trimethyl-3, 1-cyclohexylene)ester
IPDI
CAS #: 4098-71-9
UN #: 2290
EC #: 223-861-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند. گرمادهی باعث افزایش فشار با خطر ترکیدن خواهد شد.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، فوم، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش.  از سیستم بسته استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. سوختگی های جدی پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گلو درد. احساس سوزش. درد شکمی.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. مایع نشت کرده را در ظروف سرپوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. مایع باقیمانده را با مخلوطی شامل آمونیک (%8-4)، مواد شوینده (%2)، و آب تصفیه کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

corrskull;toxiccancer;health haz
خطر
کشنده در صورت استنشاق
زیان آور در تماس با پوست
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است اگراستنشاق شود باعث حساسیت یا علائم آسم یا مشکلات تنفسی گردد
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از بازها، اسیدها، الکل ها، آمین ها، آمیدها، فنل ها، مرکاپتان ها و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. به خوبی بسته شود. خنک نگه دارید. خشک نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
هوا بندی شده.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
ایزو فوران دی ایزو سیانات ICSC: 0499
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا زرد با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است پلیمریزه شود. هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل سیانید هیدروژن و اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. با اسیدها، الکل، آمین ها، بازها، آمیدها، فنل ها و مرکاپتان ها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی، سمیت ایجاد می کند. به پلاستیک ها و لاستیک حمله می کند.  

فرمول: C12H18N2O2 / (CH3)2C6H7(CH3)(N=C=O)CH2N=C=O
جرم مولکولی: 222.3
نقطه جوش: 158 درجه سلسیوس در 1.33kPa
در 310 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: -60 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.06
حلالیت در آب : g/100ml 15 (واکنش)
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 0.04
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.0
نقطه اشتعال: 155 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 430 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.7-4.5
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 4.75 (محاسبه شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق پوست جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای پوست است. ماده برای چشم ها به شدت تحریک کننده است. آئروسل برای مجرای تنفسی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیر نسبتاً سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس با اسپری کردن منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آسم شود. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.005ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: 0.046mg/m3, 0.005ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ حساسیت دستگاه تنفسی و پوست (SAH)؛ گروه خطر بارداری: D؛ 

محیط زیست
این ماده ممکن است برای محیط زیست خطرناک باشد. باید به طور ویژه به موجودات دریایی توجه گردد. 

توضیحات
هر کسی که به دلیل این ماده علائم آسم را نشان داده است، باید از تماس بیشتر خودداری کند.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 23-36/37/38-42/43-51/53; S: (1/2)-26-28-38-45-61; توضیحات: 2 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018