« بازگشت به فهرست جستجو  
پیوالیک اسیدICSC: 0486 (2018-05)
PIVALIC ACID
2,2-Dimethylpropanoic acid
alpha,alpha-Dimethylpropionic acid
Trimethylacetic acid
Neopentanoic acid
CAS #: 75-98-9
UN #: 3261
EC #: 200-922-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ممکن است در بالای 64 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید.  در بالای 64 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از مکنده موضعی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. اگر تحریک پوستی رخ دهد برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و ذرات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع را در شن یا جاذب خنثی جذب کنید. اگر جامد است: ماده ریخته شده را داخل ظروف جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warn
هشدار
زیان آور در صورت بلعیدن یا تماس با پوست
باعث تحریک پوستی می شود
باعث تحریک جدی چشم می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، بازها و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
پیوالیک اسید ICSC: 0486
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ یا کریستال های بی رنگ تا سفید با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
محلول آن در آب یک اسید ضعیف است. با بازها و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به بسیاری از فلزات حمله می کند. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. 

فرمول: C5H10O2 / (CH3)3CCOOH
جرم مولکولی: 102.1
نقطه جوش: 164 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 36 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.91
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 2.5 (کم محلول)
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 85
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.5
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 64 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 560 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.6-?
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.4
چسبناکی: 4.2 mm²/s در 37.8 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی فوقانی به شدت تحریک کننده است. ماده برای مجرای گوارش تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018