« بازگشت به فهرست جستجو  
سدیم هیپوکلریت (محلول، کلر فعال کمتر از 10٪)ICSC: 0482 (2017-04)
SODIUM HYPOCHLORITE (SOLUTION, ACTIVE CHLORINE <10%)
Sodium oxychloride
Sodium chloride oxide
CAS #: 7681-52-9
UN #: 1791
EC #: 231-668-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  گرمادهی باعث افزایش فشار با خطر ترکیدن خواهد شد.      در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش. گلو درد. سرفه. درد شکمی. استفراغ. اسهال.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای معدنی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تهویه. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیر فلزی سر پوشیده جمع آوری کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

correnviro;aqua
هشدار
ممکن است برای فلزات خورنده باشد
باعث تحریک چشم و پوست می شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8 

ذخیره سازی
از اسیدها جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خنک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. به خوبی بسته شود. فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید.  
بسته بندی
 
سدیم هیپوکلریت (محلول، کلر فعال کمتر از 10٪) ICSC: 0482
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
محلول زرد ملایم شفاف با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی و در تماس با اسیدها تجزیه می شود. تحت تاثیر نور تجزیه می شود. گازهای سمی و خورنده شامل کلر (0126 ICSC را ببینید) تولید می کند. این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده با مواد احیا کننده و قابل احتراق واکنش می دهد. محلول آن در آب یک باز ضعیف است. به بسیاری از فلزات حمله می کند.  

فرمول: NaClO
جرم مولکولی: 74.4
چگالی نسبی (آب = 1): 1.1 (محلول آبی 5.5%)
نقطه ذوب: -5 درجه سلسیوس  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست، مجرای تنفسی و مجرای گوارش تحریک کننده است. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده در شرایط عادی وارد محیط می شود. با این وجود باید دقت زیادی کرد تا از هرگونه رها شدن اضافی جلوگیری شود، به عنوان مثال از طریق دفع نامناسب. 

توضیحات
سفید کننده های خانگی معمولاً حاوی حدود 5% سدیم هیپوکلریت (در حدود pH11، محرک) و سفید کننده های غلیظ تر حاوی 15-10% سدیم هیپوکلریت (در حدود pH13، خورنده) هستند.
به دلیل خطر آتش سوزی، لباس های آلوده را با آب فراوان بشویید.
همچنین از ICSC 1119 (سدیم هیپوکلریت، کلر فعال بیشتر از %10) مشورت بگیرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xi; R: 31-36/38; S: (1/2)-28-45-50-61; توضیحات: B 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018