« بازگشت به فهرست جستجو  
اتان تیولICSC: 0470 (2004-10)
ETHANETHIOL
Ethyl mercaptan
Thioethyl alcohol
CAS #: 75-08-1
UN #: 2363
EC #: 200-837-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  مخلوط های بخار/ هوا منفجر شونده است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید.  از پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرگیجه. سردرد. تهوع. استفراغ. لرزش. ضعف. عدم هوشیاری.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی و اسیدهای قوی جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. 
بسته بندی
 
اتان تیول ICSC: 0470
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دوردست. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل سولفید هیدروژن (ICSC 0165 را ببینید) و اکسیدهای سولفور تولید می کند. این ماده یک اسید ضعیف است. با اکسیدان ها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با اسیدهای قوی واکنش می دهد. این گازهای سمی از سولفید هیدروژن و اکسیدهای سولفور تولید می کند. 

فرمول: C2H5SH
جرم مولکولی: 62.1
نقطه جوش: 35 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -144.4 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.839
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.68
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 58.9
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.14
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.5
نقطه اشتعال: -48.3 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 299 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 2.8-18.2
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.5  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به کاهش هوشیاری و سرکوب تنفسی شود. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.5ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: 1.3mg/m3, 0.5ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ جذب پوستی (H)؛ گروه خطر بارداری: D؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F، Xn، N; R: 11-20-50/53; S: (2)-16-25-60-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018