« بازگشت به فهرست جستجو  
دی نیترو-o- کرزولICSC: 0462 (2004-04)
DINITRO-o-CRESOL
4,6-Dinitro-ortho-cresol
2-Methyl-4,6-dinitrophenol
DNOC
2,4-Dinitro-ortho-cresol
CAS #: 534-52-1
UN #: 1598
EC #: 208-601-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند. خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با عوامل اکسید کننده.  شعله ایجاد نکنید. با عوامل اکسید کننده تماس نداشته باشد.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  از اسپری آب، فوم، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید! مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق تعریق. تب. تهوع. کوتاهی نفس. تنفس سخت. سردرد. تشنج. عدم هوشیاری.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! لکه های زرد پوستی. بعلاوه استنشاق را ببینید.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. استفراغ. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. محلول کربن فعال در آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف مهر و موم شده سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
دی نیترو-o- کرزول ICSC: 0462
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی بو زرد. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. به شدت با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C7H6N2O5 / CH3C6H2OH(NO2)2
جرم مولکولی: 198.1
نقطه جوش: 312 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 87.5 درجه سلسیوس
چگالی : 1.58 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.694
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 0.016
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 6.8
دمای اشتعال خودبخودی: 340 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.56  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها است. ماده برای پوست تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر نرخ متابولیک شود. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد؛ با این حال، با پراکندگی یا اسپری کردن، بسیار سریعتر است. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل استنشاق و بخار): 0.2mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛.
MAK: (بخار و آئروسل): جذب پوستی (H)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. 

توضیحات
لباس کار را به خانه نبرید.
گرید تکنیکال ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T+، N; R: 26/27/28-38-41-43-44-50/53-68; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018