« بازگشت به فهرست جستجو  
دی متیل سولفوکسیدICSC: 0459 (2000-04)
DIMETHYL SULPHOXIDE
Methyl sulphoxide
DMSO
CAS #: 67-68-5
EC #: 200-664-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 87 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید.  در بالای 87 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید.  از اسپری آب، فوم، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید! مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سردرد. تهوع.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست ممکن است جذب شود! خشکی پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. تاری دید.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن تهوع. استفراغ. خواب آلودگی.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی و رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. تهویه. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
 
دی متیل سولفوکسید ICSC: 0459
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ هیگروسکوپیک. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دوردست. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی یا سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل اکسیدهای سولفور تولید می کند. به شدت با اکسیدان های قوی مانند پرکلرات ها واکنش می دهد. 

فرمول: C2H6OS / (CH3)2SO
جرم مولکولی: 78.1
نقطه جوش: 189 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 18.5 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.1
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 59.4
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.7
نقطه اشتعال: 87 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 215 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 2.6-42.0
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.35 (محاسبه شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست تحریک کننده است. مواجهه با غلظت های بالا می تواند باعث کاهش هوشیاری شود. ممکن است جذب پوستی مواد دیگر را تسریع کند. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد و خون شود. این امر ممکن است منجر به اختلال در عملکردها و ضایعات سلول های خونی شود. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: 160mg/m3, 50ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ جذب پوستی (H)؛ گروه خطر بارداری: B؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
توجه ویژه ای هنگام حضور مواد سمی در دی متیل سولفوکسید، به دلیل افزایش جذب پوست، لازم است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018