« بازگشت به فهرست جستجو  
دی بورانICSC: 0432 (2006-04)
DIBORANE
Boroethane
Boron hydride
Diboron hexahydride
CAS #: 19287-45-7
UN #: 1911
EC #: 242-940-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است. خطر انفجار در تماس با آب .  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با هالون ها، عوامل اکسید کننده یا آب تماس نداشته باشد. با سطوح داغ تماس نداشته باشد.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. از ایجاد بارهای الکترواستاتیک جلوگیری کنید (مانند استفاده از زمین). از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با پودر خشک خاموش کنید. از عوامل آب دار استفاده نکنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. تهوع. تنفس سخت. سرگیجه. ضعف. سردرد. تب. لرزش. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سرمازدگی. سرمازدگی.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها سوختگی های عمیق و شدید.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. اگر ممکن است جریان گاز را از منبع قطع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccorrcancer;health haz
خطر
گاز به شدت قابل اشتعال
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
کشنده در صورت استنشاق
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
اگر استنشاق شود باعث آسیب به دستگاه تنفسی می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.3; خطرات جانبی سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی، مواد غذایی و خوراک حیوانات و آب جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. تهویه در امتداد کف و سقف. خشک نگه دارید. 
بسته بندی
سیلندر مخصوص عایق بندی شده.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
دی بوران ICSC: 0432
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ فشرده با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این گاز به خوبی با هوا ترکیب می شود، مخلوط های قابل انفجار به راحتی تشکیل می گردد. 

خطرات شیمیایی
این ماده پلیمریزه می شود. این ماده پنتابوران مایع تولید می کند. به شدت با اکسیدان ها واکنش می دهد. به سرعت در گرمادهی تجزیه می شود. این ماده هیدروژن، اسید بوریک و اکسید بوریک تولید می کند. 

فرمول: B2H6/BH3BH3
جرم مولکولی: 27.7
نقطه جوش: -92 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -165 درجه سلسیوس
حلالیت در آب: به هیدروژن و بوریک اسید هیدرولیز می شود
فشار بخار در 25 درجه سلسیوس: kPa
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 0.96
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال
دمای اشتعال خودبخودی: 40-50 درجه سلسیوس
توضیحات را ببینید.
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.8-88 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. اثرات موضعی جدی در تماس با پوست. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. استنشاق ممکن است باعث ادم ریوی شود. توضیحات را ببینید. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مواجهه می تواند باعث مرگ شود. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق ممکن است باعث واکنش های شبه آسم (RADS) شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

توضیحات
حضور آلاینده ها ممکن است دمای خود اشتعالی را پایین بیاورد به طوریکه اشتعال ممکن است در دمای اتاق یا زیر آن دما رخ دهد.
با عوامل اطفا حریق مانند آب به شدت واکنش نشان می دهد.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند.
بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018